کلینیک ارتوپدی فنی توان طب

پیشگام در ارائه خدمات نوین ارتوپدی فنی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ارتوزهای آرنج و ساعد

Tennis. Elbow. Band

معرفی

این ارتز از جنس کش و پد میباشد که برای درمان آرنج تنیس بازان بکار می رود.

این استرپ باید دقیقأ 5/2 cm پایین تر از محل اریژن عضله ی اکستنورکارپی رادیایی برویس بسته شود.

کاربردها :

 1. التهاب اریژنعضلات اکستنسوری
 2. التهاب و درد در اریژن عضله ی اکستنسور کارپی رادیایی برویس

هدف درمانی :

ایجاد یک مبدأ کاذب برای عضله تا فشار از روی نقطه ی ملتهب ورداشته شود و درد فروکش کند.

طرز استفاده :

بصورت روزانه بخصوص هنگام کارهای سنگین که اکستنشن مچ انجام می دهیم. این ارتز در دوره دردهای حاد تأثیر مساعدتری دارد.

Golf. Elbow.strap

معرفی

این ارتز از جنس کش و پد میباشد که برای درمان آرنج تنیس بازان بکار می رود.

این استرپ باید دقیقأ 5/2 cm پایین تر از گروه عضلانی کامان فلکسور یا پرونیتور ترس بسته شود.

کاربردها :

 1. التهاب اریژن گروه عضلانی کامان فلکسور یا پرونیتور تریس
 2. التهاب و درد در اریژن گروه عضلانی کامان فلکسور یا پرونیتور ترس

هدف درمانی :

ایجاد یک مبدأ کاذب برای عضله تا فشار از روی نقطه ی ملتهب ورداشته شود و درد فروکش کند.

طرز استفاده :

بصورت روزانه بخصوص هنگام کارهای سنگین که اکستنشن مچ انجام می دهیم. دراین دوران دردهای حاد تأثیر مساعدتری دارد.

Elbow. Cage

معرفی :

این وسیله از جنس پلاستیک میباشد. که دو شل دارد یکی روی بازو و دیگری در ساعد جا گزاری میشود. مفاصل خاص بسته به نیاز بیمار با قابلیت تنظیم در درجات مختلف و آزادی حرکتی مورد نیاز در ساختار ارتز جا گذاری میشود.

کاربرد :

 1. جراحی های ارنج
 2. آرترو پلاستی آرنج
 3. شکستگی های داخلی مفصل
 4. کنترکچرهای مفصلی
 5. کوتاهی عملکردی عضله ی دو سر بازویی

هدف درمانی :

ایجاد ثبات و راستای مناسب در کنار انجام کارهای روزمره. همچنین برای محدودیت های حرکتی در دامنه ی خاص یا فیکس کردن آرنج در دامنه ی خاص.

طرز استفاده :

بصورت روزانه زیر نظر پزشک متخصص بسته به میزان شدت بیماری ساعات استفاده تعیین میشود.

Elbow. Night. Splint

معرفی :

یک وسیله پلاستیکی و سبک که بعنوان اتل استفاده می شود.

اندازه ی آن باید از نیمه ی ساعد تا نیمه بازو باشد و انتهای فوقانی و تحتانی آن استرپ زده شود.

کاربرد :

 1. کوتاهی عضله دو سر بازویی
 2. کنتراکچر بافت نرم قدام آرنج
 3. کنتراکچر لیگامان های ارنج

هدف درمانی :

اصلاح راستای آرنج و حفظ طول عضلات و بافت نرم پیرامون آرنج

طرز استفاده :

بسته به شدت بیماری در بیشتر موارد به صورت شبانه استفاده می شود

Calleis. fx. Splint

معرفی :

این ارتز از جنس پلاستیک فوم کاری شده ساخته می شود که بصورت یک کاپ دور ساعد را در بر میگیرد. این ارتز بعد از دو هفته یک ماه جایگزین گچ میشود. که هم سبک بوده و هم از نظر بهداشتی مناسب تر از گچ می باشد.

کاربرد :

شکستگی اولنا که با ثبات باشد و بدون در رفتگی سر رادیوس

هدف درمان :

بی حرکتی و تسریع در ترمیم و جوش خوردن استخوان

طرز استفاده :

بصورت تمام وقت تا زمان تکمیل دوران ترمیم استخوانی. شروع استفاده از آن به بعد از باز کردن گچ میباشد.

ارتوزهای شانه

8 bandage

معرفی :

یک وسیله استرپی است که دور شانه بسته میشود.

کاربرد :

 1. Fx استخوان کلاویکل (ترقوه)
 2. پوسچرهای شانه ی جلو آمده

هدف درمانی :

ایجاد ریترکشن در شانه ها و اصلاح پوسچرهای مناسب

طرز استفاده :

به صورت روزانه

Abduction gunslinger

معرفی :

این وسیله از فلز و پلی پروپیلن ساخته میشود. یک بخش لومبار دارد. که با اهرمی مقاوم از جنس استیل به بخش در بر گیرنده ی ساعد وصل میشود.

کاربرد :

 1. بعد از جراحی
 2. دادن پوزیشن خاص به شانه
 3. جراحات روتیتور کاف
 4. جراحات کپسول مفصلی
 5. چسبندگی کپسول

هدف درمان :

پوزیشن دهی برای کاهش درد و بهبود عملکرد.

طرز استفاده :

بسته به عارضه بصورت روزانه و 4 ساعت در روز زیر نظر پزشک متخصص.

Sarmiento

معرفی :

این وسیله از جنس پلاستیک فوم میباشد و جایگزین گچ بازو می شود. سبک تر و بهداشتی تر از گچ میباشد و بیمار میتواند با این ارتز کارهای روزمره خود را انجام دهد.

کاربرد :

 1. شکستکی استخوان بازو
 2. بعد از جراحی استخوان یا بافت بازو

هدف درمانی :

ایجاد فشار مداوم روی محل شکستگی و تسریع جوش خوردن و برگشت سریع بیمار به انجام کارهای روزمره

طرز استفاده :

یک ماه بعد از گچ گیری جایگزین گچ میشود و تا زمان تشخیص پزشک متخصص باید پوشیده باشد.

ارتوزهای مچ و دست

ULNAR DEVIATION ORTHOSIS

معرفی

این ارتز بصورت سمی ریجید ساخته می شود.مکانیسم این وسیله ایجاد فشار جداگانه به هر انگشت می باشد.این ارتز در حال حاضر در ایران فقط در کلینیک توان طب ساخته می شود.

کاربرد

1.روماتوئید آرتریت

هدف درمانی

تنطیم راستای مفاصل متاکارپوفالانژ و راستای تاندون های اکستنسوری تا از ایجاد بدشکلی جلوگیری کند.

میزان استفاده

بصورت تمام وقت لازم بذکر است که این ارتز کاملا فانکشنال بوده و محدودیتی در انجام کارهای روزمره در بیماران ایجاد نمی کند.

SPIDER DYNAMIC ORTHOSIS

معرفی

این وسیله دارای دو بخش می باشد. بخش پایه که از جنس ترموپلاستیک یا الومینیوم بوده و نقش ان پوزیشن دهی به مفصل مچ و ایجاد پایه ی ثباتی بخش دوم می باشد.بخش دوم دینامیک می باشد که از کش یا فنر ساخته می شود و به انگشتان وصل می شود.

کاربرد

1.جراحی های تاندون ها

2.جراحی غلاف تاندون ها

3.جراحی عصب رادیال

4.تقویت عضلات فلکسور و برگشت اکستنسور ها در همی پلژی ها

هدف درمانی

تقویت عضلات و جلوگیری از چسبندگی تاندونی ناشی از جراحی و بهبود سریع بیمار

طرز استفاده

بمنظور تمرینات لازم زیر نظر فیزیوتراپیست یا متخصص بصورت دوره ای در روز

Spreader anti spastic orthosis

معرفی

این وسیله از جنس ترموپلاستیک می باشد که با استفاده از فوم یا نئوپرن سطح داخلی ان بصورت نرم ساخته می شود.این ارتز بخش دست ونیمه تحتانی ساعد را دربرمیگیرد و مچ را در پوزیشن نوترال نگه میدارد و انگشتان را به حالت ابداکشن می برد تا تحریک اسپاستیسیته را به حداقل برساند.

کاربرد

1.کودکان فلج مغزی اسپاستیک

2.همی پلژی ناشی از سکته

هدف درمانی

حفظ راستای صحیح مفاصل و کاهش میزان تحریک اسپاستیسیته

مدت استفاده

در بیماران همی پلژی در مرحله شروع اسپاستیسیته و در بیماران فلج مغزی اسپاستیک بصورت تمام وقت

FINGER SPLINT

معرفی

این وسیله که به اسپلینت استاتیک انگشتان معروف است از جنس ترمو پلاستیک ساخته می شود.یک وسیله پیش ساخته می باشد که بصورت تجاری در برند های مختلف در کلینیک های ارتوپدی فنی عرضه می شوند.

کاربرد

1.شکستگی های بند انگشتان

2.پارگی تاندون های طویل خم کننده و راست کننده ی بند های انگشتان

3.دفورمیتی های مفاصل بین بند انگشتان

4.انگشت چکشی

هدف درمانی

حفظ راستای مناسب انگشت و در موارد پارگی تاندونی بی حرکت سازی انگشت در زاویه ای خاص

طرز استفاده

بصورت 24 ساعته در پارگی های تاندونی و شکستگی ها

FINGER DYNAMIC SPLINT

معرفی

این وسیله بصورت اختصاصی برای هر بیمار طراحی و ساخته می شود.شکل های مختلفی از ان طراحی شده است که همه انها یک هدف را دنبال می کنند.این وسیله از فنر و الومینیوم یا ترموپلاستیک ساخته می شود.

کاربرد

1.انگشت مالت

2.انگشت بوتونیر

3.انگشت چکشی

4.کنتراکچر های قابل برگشت

هدف درمانی

اصلاح راستای انگشتان

مدت استفاده

تحت نظر پزشک متخصص بسته به شدت عارضه

Thumb spica

معرفی

این وسیله از جنس پلی پروپیلن می باشد و داخل ان نیز با فوم کاری بصورت یک بستر نرم تعبیه می شود.دو نوع از ان ساخته می شود که نوع اول فقط شست و مچ را احاطه می کند و نوع دوم که بلندتر است تا بخش فوقانی ساعد می اید.بند انتهایی انگشت شست حرکت ازادانه دارد.ارتز باید طوری ساخته شود که مچ در 15 درجه اکستنشن و مفصل کارپومتاکارپ در 45 درجه ابداکشن و متاکارپوفالانژ در 5 درجه فلکشن حفظ شود.

کاربرد

1.شکستگی اسکافوئید و تاخیر در جوش خوردن آن

2.روماتوئید ارتریت مفصل کارپومتاکارپ اول

3.بیماری دکوئروان یا التهاب غلاف اول تاندونهای اکستنسوری

هدف درمانی

محدودیت حرکات در مفاصل شست و ازین طریق کاهش درد های حاد

مدت استفاده

در دوره ی حاد بیماری که درد های شدید ایجاد میشود. مقدار استفاده در روز بسته به شروع درد زیر نظر پزشک متخصص

CARPAL LOCK SPLINT

معرفی

این ارتز نوعی مچ بند سخت می باشد که از ترموپلاستیک یا الومینیوم فوم کاری شده ساخته می شود.وسیله بسیار سبک بوده و استفاده ی اسانی دارد.

کاربرد

1.تنگی تونل کارپال و فشار روی عصب مدین

هدف درمانی

حفظ مچ در حالت نوترال و ازین طریق جلوگیری از فشار روی عصب مدین

طرز استفاده

در مرحله ی حاد و شروع عوارض ناشی از تحت فشار بودن عصب و بصورت شبانه بمنظور جلوگیری از ایجاد فلکشن ناخاسته هنگام خواب

Cock up wrist hand orthosis

معرفی

این وسیله ناحیه دست و ساعد را در بر میگیرد.جنس مواد بکاررفته در ساخت انها متنوع بوده که بر اساس شدت ضایعه و هدف درمانییکی از سه نوع نرم ,سمی ریجید و سخترا انتخاب می کنیم.زاویه مفاصل در این وسیله بسته به عارضه بایستی تنطیم گردد به همین سبب توصیه می شود که از استفاده ی انواع اماده ی این وسیله خودداری شود.

کاربرد

1.بی حرکتی بعد از جراحی

2.ضایعات عصب رادیال

3.ضایعات تاندونی

4.ضایعات بافت نرم اطراف مچ و دیسک داخل مچ

5.بی ثباتی های مفصلی و ضایعات لیگامانی

6.روماتوئید ارتریت

7.سوختگی ها

8.کوادری پلژی سطوح c7به بالا

9.ضایعات شبکه براکیال

10.شکستگی های داخل مچو استخوان اسکافودید

11.نیمه دررفتگی یا دررفتگی استخوان لونیت یا تری کوئتروم

12.همی پلژی ها

هدف درمانی

محدودیت حرکات و ایجاد ثبات مفصلی به منطور کاهش درد یا جلوگیری از کنتراکچر

مدت استفاده

در مواردی که هدف کاهش درد باشد بصورت دوره های دوساعته دو دوره در روز در زمان درد های حاد

در مواردی که هدف ثبات مفصل ها یا محدودیت حرکات است بصورت تمام وقت زیر نظر پزشک متخصص استفاده می شود.

Multi positional cock up

معرفی

این ارتز از جنس پلاستیک بوده و بخش دستو ساعد را در برمیگیرد.انتهای فوقانی ین ارتز نباید محدودیتی در حرکات ارنج ایجاد کند.داخل ان از جنس فوم می باشد که باعث ایجاد بستری نرم برای دست می شود.

کاربرد

1.کوتاهی تاندون های عضلات اکستنسور و فلکسور خارجی مچ و انگشتان

2.کنتراکچر بافت نرم در کودکان فلج مغزی اسپاستیک

3.درد های التهابی

هدف درمانی

ایجاد محدودیت در دامنه ی حرکات و در موارد وجود کوتاهی و کنتراکچر حفط مفاصل در پوزیشن مناسب

مدت استفاده

در بیماری های التهابی ارتز بایستی در مرحله حاد استفاده شود.در این حالت ارتز بصورت 3 دوره ی 2 ساعته در روز استفاده می شود.باید توجه داشته باشید که استفاده ی طولانی مدت در روز از وسیله باعث ضعف عضلات و بدتر شدن عارضه می شود.

در کوتاهی ها وکنتراکچر ها ارتز بصورت شبانه تمام وقت و روز ها تا حد تحمل بیمار بسته می شود. دراین حالت انجام تمرینات فیزیوتراپی کنار استفاده از وسیله ضرورت دارد.

آدرس کلینیک

مراجعین عزیز صبح ها از ساعت 8:30 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 17 الی 22 می توانند به کلینیک مراجعه نمایند.

 آدرس کلینیک :  اهواز- کیانپارس- خ پهلوان غربی جنب مرکز لیزر پلاک 104

 

 

تماس با ما

شماره تماس:    

تلفکس : 3227543 061 - 33338600 061

همراه:09397724493

ایمیل: info@tavantebclinic.com