کلینیک ارتوپدی فنی توان طب

پیشگام در ارائه خدمات نوین ارتوپدی فنی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

آرتروز زانو

بیماری آرتروز:

از تخریب غضروف مفصلی بوجود می آید. زمانی که فشار روی غضروف بیش از حد تحمل آن باشد، غضروف مفصل تخریب میشود. در زانو خط وزن بدن بایستی از وسط دو کمپارتمان داخلی و خارجی رد شود تا نیروی وزن در هر دو کمپارتمان پخش شود.با افزایش سن و تمایل زانو به به حالت واروس خط وزن به مرور به داخل منحرف شده و فشار وزن فقط روی کمپارتمان داخل می افتد که باعث تخریب غضروف این ناحیه وایجاد استئوآرتریت کمپارتمان داخل زانو میشود. در صورت عدم درمان گشتاور واروسی حاصل ازنیروی عکس العمل زمین (GRF) باعث افزایش واروس زانو بدتر شدن عارضه و فشار مضاعف می شود.

راهکار های ارتزی پیشنهادی برای بهبود این بد شکلی و کاهش درد:

1.مداخله غیر مستقیم: مکانیسم انتقال نیروی عکس العمل زمین به خارج زانو تا فشار از روی کمپارتمان داخل برداشته شود.

2.مداخله مستقیم: مکانیسم 3 نقطه فشار جهت اصلاح راستای زانو.

مداخله غیر مستقیم

نام وسیله : lateral wedge

معرفی : یک وج داخل کفش جاسازی میشود تا فشار GRFرا به خارج منتقل کند.

هدف درمانی : برداشتن فشار از کمپارتمان داخلی و انتقال آن به کمپارتمان خارجی

طرز استفاده : حیت راه رفتن

مداخله مستقیم

نام وسیله : Medial compartment knee unloading brace
معرفی : یک زانو بند دوباره یا تک باره که با استرپ زانو را به سمت راستای صحیح آناتومیکی میکشیم. فشار بایستی مناسب با تحمل بافت نرم باشد.

هدف درمانی : اصلاح راستای زانو.

طرز استفاده : بصورت شبانه و در مواقع راه رفتن.

آدرس کلینیک

مراجعین عزیز صبح ها از ساعت 8:30 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 17 الی 22 می توانند به کلینیک مراجعه نمایند.

 آدرس کلینیک :  اهواز- کیانپارس- خ پهلوان غربی جنب مرکز لیزر پلاک 104

 

 

تماس با ما

شماره تماس:    

تلفکس : 3227543 061 - 33338600 061

همراه:09397724493

ایمیل: info@tavantebclinic.com